• کاربرد تجهیزات پایانه ای از راه (RTU) دور در صنعت آب هشت ورودی دیجیتال+هشت خروجی دیجیتال+چهار ورودی آنالوگ+ارسال دریافت اطلاعات از طریق پیامک و وب GSM & GPRS PAD5111 - مشاهده اطلاعات بدست آمده به صورت آنلاین + ثبت طولانی مدت اطلاعات + نمایش گرافیگی اطلاعات دو ورودی دیجیتال + دو خروجی دیجیتال + ارسال اطلاعات از طریق پیامک + کنترل دو دستگاه برقی GSM چهار ورودی دیجیتال + چهار خروجی دیجیتال + ارسال اطلاعات از طریق پیامک + کنترل چهار دستگاه برقی GSM
  • نام
  • ایمیل
  • تلفن
  • وبسایت
  • پیام
  • 19 + 14